ระบบหล่อลื่นจากศูนย์กลางนำจ่ายสารหล่อลื่นจากส่วนกลางไปยังจุดต่างๆของเครื่องจักร หรือกลุ่มเครื่องจักร ระบบหล่อลื่นช่วยลดปัญหาความฝืดและความเสียหาย ลดความเสี่ยงจากการหล่อลื่นด้วยมือ และใช้ปริมาณสารหล่อลื่นอย่างมีประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังต้องการการบำรุงรักษาน้อยมากสิ่งเดียวที่ต้องทำคือการเติมอ่างน้ำมันและตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบหล่อลื่นจากส่วนกลางสามารถเติมได้ทั้งจาระบีและน้ำมัน สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เพื่อให้ผู้ใช้งานมีมุมมองของระบบการหล่อลื่นที่ครบถ้วน รวมถึงสถานะของปั๊มและระดับสารหล่อลื่น

SKF MonoFlex ชนิด : ระบบหล่อลื่นแบบทิศทางเดียว สารหล่อลื่นที่เหมาะสม : น้ำมันและจาระบีเกรด NLGI ตั้งแต่ 000 ถึง 2 ตัวอย่างการใช้งาน : เครื่องมือกล เครื่องพิมพ์ เครื่องจักรโรงทอ อุตสาหกรรมอาหาร รถขุด

SKF DuoFlex ชนิด : ระบบหล่อลื่นสองทิศทาง สารหล่อลื่นที่เหมาะสม : น้ำมันและจาระบีเกรด NLGI ตั้งแต่ 000 ถึง 3 ตัวอย่างการใช้งาน : เครื่องจักรโรงเหล็ก อุตสาหกรรม กระดาษและเยื่อกระดาษ เหมืองแร่ โรงปูนซีเมนต์ เครน และโรงไฟฟ้า

SKF CircOil ชนิด : ระบบน้ำมันหล่อลื่นแบบหมุนเวียน สารหล่อลื่นที่เหมาะสม : น้ำมัน ตัวอย่างการใช้งาน : อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ เครื่องจักรงานโลหะ อุตสาหกรรมหนัก

SKF Oil+Air ชนิด : ระบบหล่อลื่นด้วยน้ำมันและอากาศ สารหล่อลื่นที่เหมาะสม : น้ำมัน ตัวอย่างการใช้งาน : เครื่องมือกล การใช้งานโซ่ อุตสาหกรรมเหล็ก

SKF ProFlex ชนิด : ระบบหล่อลื่นแบบโพรเกรสซีฟ สารหล่อลื่นที่เหมาะสม : น้ำมันและจาระบีเกรด NLGI ตั้งแต่ 000 ถึง 2 ตัวอย่างการใช้งาน : แท่นพิมพ์ รถขุด กังหันลม อุตสาหกรรมอาหาร

SKF MultiFlex ชนิด : ระบบหล่อลื่นหลายทิศทาง สารหล่อลื่นที่เหมาะสม : น้ำมันและจาระบีเกรด NLGI ตั้งแต่ 000 ถึง 3 ตัวอย่างการใช้งาน : อุตสาหกรรมน้ำมันและแก็ส การใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก

SKF LubriLean ชนิด : ระบบหล่อลื่นด้วยปริมาณน้อย สารหล่อลื่นที่เหมาะสม : น้ำมัน ตัวอย่างการใช้งาน : เครื่องมือกล

SKF EasyRail ชนิด : ระบบหล่อลื่นบนราง สารหล่อลื่นที่เหมาะสม : น้ำมันและจาระบีเกรด NLGI ตั้งแต่ 000 ถึง 00 ตัวอย่างการใช้งาน : รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า รถราง