สารหล่อลื่น จารบี

มากกว่า 50% ที่ความเสียหายก่อนเวลาอันควรของตลับลูกปืน มาจากการหล่อลื่นที่ไม่เหมาะสม” นอกจา ก 36% ของความเสียหายก่อนเวลาอันควรของตลับลูกปืน เกิดจากการหล่อลื่นที่ไม่เหมาะสมแล้ว เมื่อรวมกับอัตราความ เสียหายที่เกิดจากการปนเปื้อนเข้าไปด้วยแล้ว ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเป็น 50% นั่นแสดงให้เห็นว่า การเลือกสารหล่อลื่นที่เหมาะสม ประมาณการเติมที่เหมาะสม และ ความสะอาด เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนแค่ไหนกับอายุการใช้งานของตลับลูกปืน

การเลือกจาระบี การเลือกจาระบีที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานแต่ละประเภทเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงเพื่อให้ตลับลูกปืนมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด ลักษณะการใช้งานต่างๆ เช่น ชนิด และ ขนาดของตลับลูกปืน, อุณหภูมิขณะใช้งาน, อุณหภูมิสภาพแวดล้อม, ความเร็ว และ แรงที่ กระทำ รวมไปถึงระยะเวลาในการเติมจาระบี ล้วนมีความจำเป็นในการพิจารณาเพื่อเลือกสารหล่อลื่นที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งการเลือก จาระบีบนพื้นฐานของอุณหภูมิ ความเร็ว และ แรง หรือ จากการลักษณะการใช้งาน สามารถดูได้จากตารางด้านล่าง และ ในหน้า ถัดไป หรือ ใช้โปรแกรม LubeSelect for SKF Grease เพื่อช่วยในการเลือกจาระบีที่เหมาะสมได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว