เทคโนโลยีไร้สายของ SKF เหมาะสำหรับการ เฝ้าระวังเครื่องจักรที่เข้าถึงได้ยาก หรือในพื้นที่ อันตรายหรือในบริเวณการทำงานที่กว้างใหญ่ อย่างเช่น โรงกลั่น และฟาร์มเก็บน้ำมันขนาด ใหญ่