[ux_products cat=”82″]
แป้นเกลียวไฮดรอลิครุ่น HMV E ทำให้การติดตั้งตลับลูกปืนเป็นงานที่ง่ายขึ้น ด้วยแรงดันสูงในแนวแกน งานติดตั้งตลับลูกปืนบนพื้นผิวเรียว เป็นงานที่ยากและใช้เวลานาน สำหรับการใช้ แป้นเกลียวไฮดรอลิกของ SKF ที่มีแรงดันไฮดรอลิคสูงสำหรับงานติดตั้งจะช่วยให้ทำงาน ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น แป้นเกลียว HMV E ทุกขนาด จะมีข้อต่อสวมเร็วสำหรับต่อ เข้ากับปั๊มไฮดรอลิครุ่นต่างๆของ SKF ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน นอกจากนี้งานถอดตลับลูกปืนที่ติดตั้งอยู่บนปลอกปรับขนาดหรือปลอกสวมเพลา เป็นงานที่ทำได้ยากและใช้เวลาปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้ด้วยการใช้งานแป้นเกลียวไฮดรอ ลิคของ SKF โดยเมื่อปั๊มน้ำมันเข้าสู่แป้นเกลียวแล้ว ลูกสูบจะออกแรงดันทำให้ปลอด เคลื่อนตัวเข้าออกได้ แป้นเกลียวไฮดรอลิคทุกเบอร์จะได้รับการติดตั้งข้อต่อสวมเร็ว สำหรับใช้งานเข้ากับปั๊มไฮดรอลิคของ SKF – ใช้ได้กับเพลาที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 50 มม. ถึง 1,000 มม. – ข้อต่อสวมเร็วสามารถต่อที่ด้านหน้าหรือด้านข้าง จึงสามารถใช้ในบริเวณที่มี พื้นที่จำกัด – มีหลายขนาดแป้นเกลียวให้เลือกใช้ ตั้งแต่ขนาด 1.967 ไปจนถึง 37.410 นิ้ว