พนักงานควบคุมเครื่องจักรมักจะเป็นผู้แรกที่ตรวจพบ ความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิตและ เครื่องจักร SKF ทำให้การดำเนินงานตามโปรแกรม ODR ง่ายและมีประสิทธิภาพ ด้วยการช่วยให้งานบันทึกรายงาน และสั่งการแก้ไขความบกพร่องสำหรับเครื่องจักรOperator Driven Reliabilityที่กำลัง เสียหายทำได้ง่ายขึ้น SKF ได้มีการพัฒนาเครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่สำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงาน ของเครื่องจักร ที่ครอบคลุมการตรวจสภาพการทำงานเกือบทุกประเภท โดยออกแบบมาให้เหมาะกับ Operator Driven Reliability (ODR) และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของฝ่ายซ่อมบำรุงในการใช้งาน ODR คือ กิจกรรมในการซ่อมบำรุง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานหน้างานจะ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ในส่วนของกิจกรรมการซ่อมบำรุงเบื้องต้น เช่น การอัดจารบี เปลี่ยนสารหล่อลื่น หรือ การ เปลี่ยนไส้กรอง รวมไปถึงการ ตรวจสอบเครื่องจักรเบื้องต้น หรือการเก็บค่าของข้อมูลต่างๆของเครื่องจักร สภาพเครื่องจักร เวลา โอกาสที่ สามารถ แก้ไขได้ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน การวิเคราะห์สารหล่อลื่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เสียงดัง ตรวจสอบโดยโอเปอเรเตอร์ มีโอกาสที่จะเกิด Predictive Maintenance (PdM) คือ การติดตามตรวจสอบสภาพ เครื่องจักรในระหว่างที่เครื่องจักรทำงาน ถ้าหากเริ่มมีความ เสียหายหรือความผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องจักร ก็สามารถทราบ ได้ล่วงหน้าจากสัญญาณจากเครื่องจักรที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถ แก้ไขได้ก่อนที่จะเกิดการหยุดเครื่องจักร นอกจากนั้นยังทำให้ สามารถช่วยในการจัดหาเครื่องมือและอะไหล่ล่วงหน้า จัดวาง บุคลากร ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อหยุดเครื่องจักร ส่งผลให้ ลดความเสียหายต่อเนื่อง และการสูญเสียเวลาการผลิตจากการ หยุดเครื่องจักรโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า การซ่อมบำรุงแบบตรวจสภาพเครื่องจักรหมายถึงการหยุดเครื่องจักรเมื่อจำเป็น เท่านั้น ซึ่งหมายถึงเวลาทำงานของเครื่องจักรมากขึ้น และ ผลผลิตที่มากขึ้น ด้วย หลังจากนั้น operator สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการสื่อสารไปยังทีม Maintenance และ Reliability ต่อไป โดยทั่วไปแล้ว ผู้ปฏิบัติงานหน้างาน คือ ตัวเลือกที่ดีที่สุดในการตรวจสอบเบื้องต้น เนื่องจากมีความคุ้นเคย และ สามารถสังเกตพบการ เปลี่ยนแปลงของเครื่องจักร เช่น เสียง และ การสั่นสะเทือน ได้ง่ายกว่า และแก้ไขได้เร็วกว่าคนอื่นอีกด้วย