ชุดอุปกรณ์เสริมหัวฉีดอัดจาระบี อัดจาระบีมาตรฐาน 120 ขนาด LAGN 120 SKF

4,952฿

อุปกรณ์ที่ถูกต้องสำหรับกำรหล่อลื่นที่ทั่วถึง หัวฉีดอัดจาระบี Grease nozzles LAGS 8 และ หัวอัดจาระบีมาตรฐาน 120