ประแจขันแป้นเกลียวแบบกระแทกรุ่น TMFN 30-40 SKF

3,614฿

รับแรงกระแทกได้สูงโดยไม่ทาให้แป้นเกลียวเสียหาย