ประแจขันแป้นเกลียวแบบกระแทกรุ่น TMFN 40-52 SKF

5,291฿

รับแรงกระแทกได้สูงโดยไม่ทาให้แป้นเกลียวเสียหาย