ประแจขันแป้นเกลียวแบบกระแทกรุ่น TMFN 52-64 SKF

7,747฿

รับแรงกระแทกได้สูงโดยไม่ทาให้แป้นเกลียวเสียหาย