ประแจขันแป้นเกลียวแบบกระแทกรุ่น TMFN 64-80SKF

8,725฿

รับแรงกระแทกได้สูงโดยไม่ทาให้แป้นเกลียวเสียหาย