ประแจขันแป้นเกลียวแบบกระแทกรุ่น TMFN 80-500 SKF

14,318฿

รับแรงกระแทกได้สูงโดยไม่ทาให้แป้นเกลียวเสียหาย