ประแจขันแป้นเกลียวแบบกระแทกรุ่น TMFN 500-600 SKF

18,839฿

บแรงกระแทกได้สูงโดยไม่ทาให้แป้นเกลียวเสียหาย