ประแจขันแป้นเกลียวแบบกระแทกรุ่น TMFN 600-750 SKF

24,821฿

รับแรงกระแทกได้สูงโดยไม่ทาให้แป้นเกลียวเสียหาย