ประแจหกเหลี่ยมสาหรับขันแป้นเกลียวรุ่น TMFS 0 SKF

3,063฿

ง่ายแก่การถอดและติดตั้งตลับลูกปืน โดยไม่ทาให้แป้นเกลียวเสียหาย