ปากกาวัดความตึงสายพาน SKF PEN TESTER PUB PSD/C1 007

3,344฿

ปากกาวัดความตึงใช้สำหรับวัดแรงกดสายพานให้สายพานยุบตัว (กก.) ซึ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับการปรับตั้งและการปรับตั้งและการรักษาระดับความตึงสายพานตัววี