อุปกรณ์ตั้งแนวสายพาน รุ่น TMEB 2 SKF

76,672฿

อุปกรณ์ตั้งแนวสายพานที่รวดเร็ว และ แม่นยำ อุปกรณ์ตั้งศูนย์สายพาน SKF TMEB2 สามารถตั้งแนวพานโดยใช้ ร่องของมู่เล่ ด้วยอุปกรณ์รับ และ ส่งเลเซอร์