เกจ์วัดความตึงสายพาน Belt Tension Tester SKF

3,344฿

เกจ์วัดความตึงช่วยให้การวัดความตึงสายพานทำได้โดยสะดวก