เครื่องม้วนเก็บสาย รุ่น TLRC SKF

0฿

สายส่งน้ำ สายส่งน้ำมัน หรือ สายลม ต่างต้องการความยืดหยุ่นเพื่อที่จะสามารถส่งผ่านข องเหลวไปได้ในทุกที่ที่ต้องการ อย่างไรก็ตามด้วยความยืดหยุ่นของสาย มักจะทำให้เกิด ความยากลำบากในการจัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย และ ยากที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้สายพันกัน เครื่องม้วนเก็บสาย รุ่น TLRC & TLRS ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้